Vizyonumuz

 

Netform Matbacılık A.Ş.'in Vizyonu toplumsaldır: Sunduğumuz mal ve hizmetlerle bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayarak ülkemizin daha çok gelişmesine, toplum refahının yükselmesine, fakirliğin azalmasına, halkın yaşam standartlarının yükselmesine bir nebze de olsa katkımızın bulunması Netform Matbacılık A.Ş.'nin görevleri arasındadır. Daha iyi yaşanabilir, insana değer verilen, adaletli, gelişmiş bir ülke, şirketimizin de vizyonudur. Gerekli mal ve hizmetleri mümkün olan en düşük maliyetlerle üretmek suretiyle topluma hizmet etmek şirketimizin vizyonudur.

Netform Matbacılık A.Ş.'nin Temel İlkeleri; halka hizmet, hakkaniyete riayet ve dürüstlük, ortak dava yolunda birliktelik, takım çalışması, kesintisiz gelişme çabası, nezaket ve alçakgönüllülük, nimetlere şükretmek Allah'dan gelene razı olmaktır.

Netform Matbacılık A.Ş.'nin Misyonu: İlkeleri, hedefleri, politikaları, stratejileri olmak ve geliştirmek, dürüst, güvenilir, devamlı ve adaletli olmaktır. Zor gün dostu olup, sözlere sadakat gösterip, insanlara ve çalışanlara değer vermek ve saygı duymaktır. Helal yoldan karlı ve çok kazanç için mücadele etmek, gururlu fakat mütevazı, mağrur fakat sevecen olmaktır. Abartısız zarafet içinde bulunmak, yenilikçi olmak, bilgiye önem vererek, kendimize has tarz geliştirerek, taklitçi değil üretken olup aktif girişimcilik içinde bulunmaktır. Birlikte çalıştığımız kişileri düşüncelerinden dolayı cezalandırmamak ve kılık kıyafetine müdahil olmayarak, suç ve kusurları tespit edilene kadar çalışanları cezalandırmamaktır. Olumsuzlukları görerek tartışmak fakat iyimser bakmayı da bilmektir. Rakiplerin ve diğerlerinin peşine takılmadan, her zaman belirleyici olmak Netform Matbacılık A.Ş.'nin vizyonudur.

 

 

Slogonımız "güven & kalite"