Amaçlarımız

 

Birlik, Disiplin, Planlama, Bilgi, Ekip Çalışması, Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Karlılık olarak benimsemiştir.


Birlik; ahenk, bütünlük, saygı, itaattir .Herhangi bir sorunu ve çözümü bütün halinde sahiplenmektir. İşe ve işyerine sahip çıkarak çalışmaktır. Şirketler, bölümler ve ekip arasındaki kopuklukları ortadan kaldırmaktır. Sorunların değil çözümlerin bir parçası olmaktır.

Disiplin; Disiplinli çalışmaktır. Tüm Netcom üyeleri birbirinin denetçisi olmasını sağlamaktır. Verilen işi eksiksiz yapmaktır.

Planlama; plan yaparak çalışma düzenini organize etmektir. Günlük, haftalık, aylık palanlarla çalışmaktır. Her işi bir seferde yapmak ve çözüme kavuşturmaktır. İşlerin sırasına, seviyesine ve niteliğine göre yapmaktır. Şirketler, bölümler, departmanlar arasında koordinasyonu sağlamaktır. Müşteri taleplerinin bölümlere ve şirketlere ulaşmasını denetlemek ve sonucunu izlemektir.

Bilgi; bilgiye değer vermektir. Şirketlerin, bölümlerin, şirketlerin üyelerinin bilgi düzeyini arttırmaktır. Şirket üyelerinin birikim ve bilgilerini tüm ekiple paylaşmak ve aktarmak. Sürekli eğitilme ve gelişme çabasıdır.

Ekip çalışması; Bölümler ve şirketler arasındaki işlerde engelleyici değil iş devralıp çözümletici olmaktır. Ekip bilinci içinde çalışmaktır. Günlük yapılan iş, üretilen mal ve hizmet sayısını arttırmaktır. Herhangi bir işi, sorunu ve çözümü doğru tespit etmektir. Satış, servis, destek, üretim, finansman ekiplerinden kaynaklanan gecikmeleri ortadan kaldırmaktır. Satış, servis, destek, üretim, finansman ekiplerinin bilgi düzeyinin artırılmasını sağlamaktır.

Kalite; doğru ve kaliteli mal ve hizmet üretmektir. Toplamda kalite elde etmektir. En hızlı ve doğru müşteri hizmetlerini gerçekleştirmektir. Müşteri problemlerine hızla ve doğru cevap vermektir. En büyük değil en iyi hizmeti ve malı üreten, en iyi malı satan, en iyi müşteri memnuniyeti sağlayan bir organizasyon olmaktır. Müşteriyi eğitmektir.


Müşteri Memnuniyeti; müşteri odaklı çalışmaktır. Müşteri güvenini kazanmaktır. Müşterilerimize çok önem vermektir. Müşterilerimize karşı Netform Matbacılık A.Ş.yi en iyi şekilde temsil etmektir. Netform A.Ş.�e karşı müşterilerimizi en iyi şekilde temsil etmektir. Müşteriyi şirketlerimiz içinde de dışında da iyi karşılamaktır. Müşteri ilişkilerinde daha sıcak davranmaktır. Tüm müşterilere eşit davranmaktır. Müşteriye karşı gülümsemeyi öğrenmektir. Maaşımızı müşterinin ödediğini, gelirimizi müşterinin sağladığını hiç unutmamaktır. Satış, hizmet,üretim ve servisten kaynaklanan müşteri şikayetlerini ortadan kaldırmaktır. Müşteri memnuniyetini arttırmaktır.

Karlılık; her birimin kendi giderlerini karşılamasını sağlayıp, bölüm ve departmanları kara geçirmektir. Müşteri hizmetlerine önem vererek aynı müşteride yeni işler ve talepler yaratmaktır. Kaliteli müşteri hizmetleriyle şirketlere yeni müşteriler kazandırmaktır. Her birim ve bölümleri birer kar merkezleri haline getirmektir.

 

 

Slogonımız "güven & kalite"